Val 2018

Val 2018: Val till kommunfullmäktige i Örebro
Nomineringstid
Nomineringstiden har gått ut och det går inte längre att nominera personer till kommunfullmäktige.

Vad händer nu?
I januari bjuds medlemmar in till en presentationskväll där alla kandidater får chansen att säga några ord. Det kommer också att finnas skriftliga presentationer av kandidaterna.

Provval
Den 2 till den 16 januari genomförs ett rådgivande provval. Då får alla* lokalavdelningens medlemmar rösta om kandidaterna. Valberedningen använder sig av bland annat resultatet från provvalet när den utformar sitt förslag.
Förslaget presenteras i februari, och 5 mars 2018 beslutar medlemmarna* tillsammans hur listan ska se ut på en särskild valkonferens.

Vill du veta mer?
Då ska du hålla ögonen på vår medlemswebb (den här sidan). Vi kommer att successivt fylla på med mer information om processen fram tills valsedlarna är fastställda i mars. Här hittar du även kontaktuppgifter för valberedningen (lite längre ner på sidan), ifall du inte hittar svaret på din fråga.

Hur gör jag för att kandidera till riksdag och regionfullmäktige?
Du hittar mer information om de valen på distriktes valsida på medlemswebben: http://orebro-lan.medlem.mp.se/val2018. Nomineringstiden har gått ut.


* Medlemskap i minst tre månader krävs för att få rösta.

Kontaktuppgifter till valberedningen
Camilla Hansén, sammankallande, camilla.hansen@mp.se, 073-061 17 17
Ulrika Eriksson
ulrika.miljopartiet@hotmail.com, 073-061 45 78
Per Folkesonper_folkeson@hotmail.com, 070-609 29 58
Gunnar Oestfamiljenoest@hotmail.com, 072-534 54 04