Val 2018

Val 2018: Nominera till kommunfullmäktige i Örebro
Om ett knappt år är det val. Vet du någon som du tycker ska representera Miljöpartiet i kommunfullmäktige? Är du redo för ditt första politiska uppdrag – eller har du redan lite erfarenhet och vill ta nästa steg i det politiska arbetet? Nu är det dags att tänka på framtiden!

Hur gör jag för att föreslå någon?
Från senast den 22 oktober 2017 kommer det gå att nominera via medlemswebben. Att visa en partivän att du har förtroende för hen är något fint, och vi behöver alla starka krafter. Genom att nominera visar du att du ser och uppskattar personen – valberedningen vill ha många nomineringar. Motivera gärna ditt förslag genom att beskriva hur du tror personen kan bidra till den gröna rörelsen!
Tänk på att du kanske känner någon som inte är medlem än och som vore en bra representant för vårt parti – våga fråga om hen är intresserad!

Kan jag nominera mig själv?
Det går alldeles utmärkt! Vi ser positivt på egna nomineringar – och berätta gärna vad som är just din drivkraft för att kandidera och vilka kunskaper du har att bidra med!

Pepp-kväll för att kandidera – ta med en vän!
Måndag 23 oktober bjuder distriktet och lokalavdelningen in alla medlemmar och andra intresserade till en inspirationskväll om att vara politiker. Du får träffa gäster med stor politisk erfarenhet från alla nivåer. Självklart finns valberedningar och våra förtroendevalda på plats. Här kommer du att kunna ställa alla möjliga frågor. Valberedningen kommer dessutom att ringa runt till er medlemmar under oktober månad – passa gärna på att ta en pratstund med en av oss.

Hur lång tid har jag på mig?
Sista datum att nominera till kommunfullmäktige är 1 december 2017. Det går därefter att anmäla kandidater till fullmäktigelistan ända fram till valkonferensen, men valberedningen beaktar inte sena anmälningar. Det kan vara till nackdel för kandidaten.

Vad händer sen?
I december bjuds medlemmar in till en presentationskväll där alla kandidater får chansen att säga några ord. Det kommer också att finnas skriftliga presentationer av kandidaterna.

Provval
Den 2 till den 16 januari genomförs ett rådgivande provval. Då får alla lokalavdelningens medlemmar rösta om kandidaterna. Valberedningen använder sig av bland annat resultatet från provvalet när den utformar sitt förslag.
Förslaget presenteras i februari, och 5 mars 2018 beslutar medlemmarna tillsammans hur listan ska se ut på en särskild valkonferens.

Vill du veta mer?
Då ska du hålla ögonen på vår medlemswebb (den här sidan). Vi kommer att successivt fylla på med mer information om processen fram tills valsedlarna är fastställda i januari. Där hittar du även kontaktuppgifter för valberedningen, ifall du inte hittar svaret på din fråga. Adressen är: http://orebro.medlem.mp.se/val2018.

Hur gör jag för att kandidera till riksdag och regionfullmäktige?
Beslut om valsedlar till riksdagen och regionfullmäktige hanteras av partidistriktet. Självklart ska du nominera dig själv eller andra till de uppdragen också. Du hittar mer information om de valen på distriktes valsida på medlemswebben: http://orebro-lan.medlem.mp.se/val2018.

Kontaktuppgifter till valberedningen
Camilla Hansén, sammankallande, camilla.hansen@mp.se, 073-061 17 17
Ulrika Eriksson
ulrika.miljopartiet@hotmail.com, 073-061 45 78
Per Folkesonper_folkeson@hotmail.com, 070-609 29 58
Linus Karlsson19hundra80sju@gmail.com, 073-532 95 21
Gunnar Oestfamiljenoest@hotmail.com, 072-534 54 04