Nyhetsbrev

Alla som har en mejldress registrerad i medlemsregistret får mer eller mindre regelbundet information från lokalavdelningen. Mycket av vår kommunikation sköts elektroniskt, så om du vill hålla dig uppdaterad så är det en bra idé att se till så att vi har rätt adress till dig. Var det länge sen du fick mejl från Miljöpartiet? Då är det möjligt att vi har fel adress till dig. Skriv i så fall till orebro@mp.se och meddela en aktuell adress.