Medlemsmöte

Medlemsmöte 22 januari

Dag: Måndag 22 januari.

Tid: 18.00. Planerad sluttid är senast 20.30.

Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1 i Örebro.

Kontakt: orebro@mp.se.

Kallelse: Skickas ut i januari.
Tyck till om kommunpolitiska handlingsprogrammet senast 2 januari

Påverka hur vårt nästa kommunpolitiska handlingsprogram ska se ut! 22 januari är det dags för 2018 års första medlemsmöte. Varmt välkommen då! Kallelse kommer att skickas ut i början av nästa år. Det stora ärendet på det medlemsmötet blir att vi ska fastställa det kommunpolitiska handlingsprogram som vi ska arbeta efter under nästa mandatperiod. Du kan skicka in yrkanden om programmets innehåll fram till 2 januari.

Sammanfattning
- 19 december: Propositionen skickas till medlemmarna.
- 2 januari: Yrkandestopp. Mejladress: mp-orebro-styrelse_grupp@mp.se.
- 22 januari: Medlemsmöte. Dessförinnan skickas alla inkomna yrkanden ut till medlemmarna.

Vad är kommunpolitiska handlingsprogrammet?
Inför varje val tar vi fram ett program som beskriver den politik vi tillsammans ska arbeta för att få igenom under nästkommande mandatperiod. Under hösten har vi arbetat med det program som ska gälla 2018 till 2022, alltså efter valet 2018. Som medlem har du varit inbjuden till flera olika möten för att tycka till om programmet. De första mötena handlade om att spåna fram idéer tillsammans och på det sista utgick mötesdiskussionerna från ett första programutkast. Det har också gått att skicka in idéer via ett webbformulär.

Styrelsens förslag till handlingsprogram
När styrelsen lägger fram ett förslag till medlemsmötet kallas det proposition. Till medlemsmötet 22 januari lägger styrelsen en proposition om nytt kommunpolitiskt handlingsprogram. Du hittar det på medlemswebben, orebro.medlem.mp.se/medlemsmote, där aktuell information om nästa medlemsmöte alltid finns (se längst ner på sidan).

Lämna dina förslag på programmet
Senast 2 januari behöver du som medlem lägga yrkanden på programmet. Ett yrkande är ett förslag. 2 januari är det alltså yrkandestopp (efter beslut av medlemsmötet 27 november). Dina förslag kan handla om sådant du vill ska tas bort, läggas till eller ändras. Det är viktigt i du i dina yrkanden tydligt skriver vad och var du vill ändra. Använd dig av sid- och radnumreringen för att beskriva var i dokumentet du vill göra en ändring. Skriv av de ord eller meningar du vill ta bort eller ändra och skriv ordagrant vad du vill lägga till eller ändra till. Dina förslag mejlar du till styrelsen: mp-orebro-styrelse_grupp@mp.se. Det går också bra att skicka brev till Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun, Vasatorget 1, 703 54 Örebro. Kom ihåg att skriva ditt namn. Styrelsen kan komma att kontakta dig för att prata om förslaget. Skriv yrkande handlingsprogram i mejlets ämnesrad.

Vad händer efter yrkandestoppet?
Efter 2 januari kommer styrelsen gå igenom alla inkomna yrkanden. Då kan det hända att vi kontaktar dig angående dina yrkanden. Inför medlemsmötet kommer alla yrkanden finnas tillgängliga så att du kan förbereda dig väl inför medlemsmötet.

Hur går medlemsmötet till?
På medlemsmötet kommer det inte gå att lägga nya yrkanden kring programmets innehåll. Det är endast yrkanden inkomna senast 2 januari som kommer att tas upp. Tillsammans tar vi ställning till alla yrkanden och därefter vet vi hur vårt nästa kommunpolitiska handlingsprogram kommer se ut. Efter att beslutet är antaget kommer programmet att formgivas.

Hur är programmet uppbyggt?
Programmets struktur bygger på de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är därför programmets namn är ”Örebro 2030”. Målområdena är anpassade till kommunal nivå så att programmet beskriver hur vi vill att vår kommun ska se ut. Varje målområde i Agenda 2030 har fått ett eget kapitel i handlingsprogrammet (utom det sista målet som handlar om genomförande). Du kan läsa mer om hållbarhetsmålen på http://www.globalamalen.se/.


Kommande möten

Måndag 5 mars: valkonferens 
Måndag 12 mars: årsmöte