Medlemsmöte

24 april: Medlemsmöte

Kampanj innan mötet

Innan mötet träffas vi för att kampanja en stund på Vasatorget. Det är då slutspurt av kampanjveckan #Klimatoffensiv. Läs mer om den och fler tillfällen till att kampanja under veckan längre ner i nyhetsbrevet (Rubriken Nationell kampanjvecka! #klimatoffensiv) och på mp.se/klimatoffensiv. Vi träffas klockan 17 i lokalen för att prata ihop oss. Sedan går vi ut på torget och samtalar och delar ut påsar med solrosfrön till de som passerar.


Alla medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun är kallade till medlemsmöte.

Dag: Måndag 24 april

Tid: 18.00. Mötet håller på till senast 20.30. Kom gärna lite tidigare för att samtala med styrelsen och andra medlemmar. Fika finns från 17.45.  

Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro.

Kontakt: malin.bjarnefors@mp.se eller 019-611 00 31.

Läs mer: Mer information om mötet och förslag till beslut finns på lokalavdelningens medlemswebb, orebro.medlem.mp.se/medlemsmote.


Ärenden

• Fyllnadsval

Föredragande: Valberedningen.

Förslag till beslut: Valberedningen föreslår att Christine Keffel väljs till ledamot i Vård- och omsorgsnämnd väster.

Fler förslag kan tillkomma inför mötet. Håll utkik på ovanstående länk.


• Opinionsbildning och kampanj

Föredragande: Styrelsen.

I vilka sammanhang är det viktigt att Miljöpartiet finns med? Var ska vi synas och prata med folk? Fundera på hur du vill vara med och bidra. Kanske är det genom att vara aktiv i social medier, prata med folk i ditt bostadsområde eller genom att dela ut flygblad? Finns det speciella dagar eller arrangemang där du tycker att Miljöpartiet ska vara med? Snart är det val och vi behöver synas och i det arbetet behöver vi hjälpas åt.


• Inför kongressen

Föredragande: Kongressgruppen.

Partidistriktets årsmöte valde på årsmötet en kongressgrupp bestående av 18 personer från länet. Dessa personer ska företräda lokalavdelningarna i arbetet inför kongressen och under kongressen. I år äger kongressen rum i Linköping 26-28 maj. På det här mötet pratar vi först kort om vad kongressen är för att sedan komma in på årets ärenden. Kongresshandlingarna kommer att läggas upp på medlemswebben, orebro.medlem.mp.se/medlemsmote, 13 april. Skriv gärna till kongressgruppens sammankallande Jesper Räftegård, jesper.raftegard@outlook.com, före mötet om det är något speciellt kongressärende du vill prata om så att kongressgruppen kan förbereda. På mötet pratar vi om vilka medskick kongressgruppen ska ta med sig från Örebroavdelningen. Riksvalberedningen är klara med sina förslag till kongressen. Läs om vilka personer de föreslår till olika uppdrag: https://docs.google.com/document/d/1eNPmpL28TuLyug5mYbAIScdN6KyRIT9erOVvxrTmtmU/edit

Se vilka som ingår i kongressgruppen på orebro-lan.medlem.mp.se/kongress.


• Regler för nomineringsprocesser

Föredragande: Styrelsen.

Till medlemsmötet i maj har styrelsen för avsikt att lägga fram en proposition gällande hur de regler vi ska förhålla oss till i framtagandet av lista till kommunfullmäktigevalet 2018 ska se ut. Våra lokala regler ska bygga på regler som kongressen 2016 beslutade om. Vi har utrymme att besluta om egna vägval och tidsgränser, men måste hålla oss inom de ramar kongressen beslutat om. Årsmötet i mars beslutade att uppdra åt styrelsen att lägga en proposition till medlemsmöte om nomineringsregler med inriktningen omröstning på möte med föregående provval. .


• Aktuell politik

Föredragande: Kommunalråden Sara Richert och Niclas Persson samt partiföreträdare Jesper Räftegård.


Nästa medlemsmöte: 22 maj.

Ċ
Malin Bjarnefors,
18 apr. 2017 02:10
Ċ
Malin Bjarnefors,
18 apr. 2017 02:10