Medlemsmöte

Medlemsmöte 28 maj
Alla medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun är kallade till medlemsmöte

Dag: Måndag 23 maj
Tid: 18.00. 
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1 i Örebro
Kontakt: mp-orebro-styrelse_grupp@mp.se
Läs mer: lokalavdelningens medlemswebb,  orebro.medlem.mp.se/medlemsmote

Välkommen!
Fika finns.

2018-05-28 Medlemsmöte - dagordning