Kontakt

Kontakt
Mejl, rådhuskanli och administrativt kansli: orebro@mp.se
Telefon, administrativt kansli: 019-611 00 31

Styrelse
Mejl: mp-orebro-styrelse_grupp@mp.se
Lea Strandberg, ordförande

Rådhuskansliet
Sara Richert, oppositionsråd
Niclas Persson, oppositionsråd
Pontus Olofsson, politisk sekreterare

Valorganisation
Simon Tullstedt, valsamordnare