Kontakt

Kontakt
Mejl, rådhuskanli och administrativt kansli: orebro@mp.se

Styrelse
Mejl: styrelse-orebro@mp.se
Lea Strandberg, ordförande

Rådhuskansliet
Sara Bronner, oppositionsråd
Niclas Persson, oppositionsråd
Pontus Olofsson, politisk sekreterare
Emma Alenbrand, politisk sekreterare