Förtroendevalda

Vi har ett fyrtiotal gröna politiker i Örebro kommun. Alla utom våra två kommunalråd är fritidspolitiker. Är du intresserad av ett politisk uppdrag? Skicka ett meddelande till den politiska valberedningen. Under mandatperioden kan vakanser uppstå.
Lokalavdelningens styrelse      
- Lea Strandberg, ordförande, lea.strandberg@mp.se
- Harbi Amir, vice ordförande
- Katarina Bååth, kassör
- Sten Lang, ledamot
- Karin Linderoth, ledamot
- Nannan Lundin, ledamot

Revisorer
- Helena Bosved, revisor. helena.bosved@gmail.com
- Johan Nyström, revisor, johanny.nystrom@hotmail.com
- Krister Andreasen Hildingsson, suppleantValberedning
- Camilla Hansén, sammankallande, camilla.hansen@mp.se, 073-061 17 17
- Ulrika Eriksson, 
ulrika.miljopartiet@hotmail.com, 073-061 45 78
- Per Folkeson, 
per_folkeson@hotmail.com, 070-609 29 58
- Gunnar Oest, 
familjenoest@hotmail.com, 072-534 54 04

Ombud och ersättare, partidistriktets stämmor
- Ombud 1. Lea Strandberg
- Ombud 2. Niclas Persson
- Ombud 3. Maria Sääf
- Ombud 4. Sten Lang
- Ombud 5. Anneli Weiner
- Ombud 6. Tomas Dahlberg
- Ombud 7. vakant
- Ombud 8. vakant
- Ersättare 1: vakant
- Ersättare 2: Jesper Räftegård

Kommunfullmäktige
- Sara Richert, ledamot, gruppledare
- Niclas Persson, ledamot
- Marcus Willén Ode, ledamot
- Per Folkeson, ledamot
- Gunnar Oest, ledamot
- Jesper Räftegård, ledamot
- Sten Lang, ersättare
- Julia Leanderson, ersättare
- Lotta Sörman, ersättare

Rådhuskansliet
Språkrör och oppositionsråd
- Sara Richert
- Niclas Persson

Partiföreträdare för området social välfärd
- Jesper Räftegård

Politisk sekreterare
- Anneli Weiner
- Pontus Olofsson

Valsamordnare
- Simon Tullstedt
Ċ
Malin Bjarnefors,
6 nov. 2017 11:57