Styrelse och förtroendevalda

Vi har ett fyrtiotal gröna politiker i Örebro kommun. Alla utom våra två kommunalråd är fritidspolitiker. Är du intresserad av ett politisk uppdrag? Skicka ett meddelande till den politiska valberedningen. Under mandatperioden kan vakanser uppstå.
Lokalavdelningens styrelse      
- Lea Strandberg, ordförande, lea.strandberg@mp.se
- Harbi Amir, vice ordförande
- Katarina Bååth, kassör
- Ammi Dahlén, ledamot
- Karin Linderoth, ledamot
- Nannan Lundin, ledamot
- Jesper Räftegård, ledamot

Revisorer
- Helena Bosved, revisor
- Johan Nyström, revisor
- Krister Andreasen Hildingsson, suppleantValberedning
- Camilla Hansén, sammankallande, camilla.hansen@mp.se, 073-061 17 17
- Ulrika Eriksson, 
ulrika.miljopartiet@hotmail.com, 073-061 45 78
- Per Folkeson, 
per_folkeson@hotmail.com, 070-609 29 5
- Linus Karlsson, 
19hundra80sju@gmail.com, 073-532 95 21
- Gunnar Oest, 
familjenoest@hotmail.com, 072-534 54 04

Ombud och ersättare, partidistriktets stämmor
- Ombud 1. Lea Strandberg
- Ombud 2. Niclas Persson
- Ombud 3. Maria Sääf
- Ombud 4. Sten Lang
- Ombud 5. Anneli Weiner
- Ombud 6. Jesper Räftegård
- Ombud 7. vakant
- Ombud 8. vakant
- Ersättare 1: vakant
- Ersättare 2: vakant

Kommunfullmäktige
- Sara Richert, ledamot, gruppledare
- Niclas Persson, ledamot
- Marcus Willén Ode, ledamot
- Per Folkeson, ledamot
- Gunnar Oest, ledamot
- Jesper Räftegård, ledamot
- Sten Lang, ersättare
- Julia Leanderson, ersättare
- Lotta Sörman, ersättare

Rådhuskansliet
Språkrör och oppositionsråd
- Sara Richert
- Niclas Persson

Partiföreträdare för området social välfärd
- Jesper Räftegård

Politisk sekreterare
- Pontus Olofsson
Ċ
Malin Bjarnefors,
14 mars 2017 07:59