Förtroendevalda

Vi har ett fyrtiotal gröna politiker i Örebro kommun. Alla utom våra två kommunalråd är fritidspolitiker. Är du intresserad av ett politisk uppdrag? Skicka ett meddelande till valberedningen.
Lokalavdelningens styrelse      
- Lea Strandberg, ordförande
- Sten Lang, vice ordförande
- Daniel Ekelund, kassör
- Sara Pettersson, ledamot
- Andreas Tranderyd, ledamot
- Bodil Lennartsdotter Eriksson, ersättare
- Carina Riberg, ersättare
- Kontakt: mp-orebro-styrelse_grupp@mp.se

Revisorer
- Helena Bosved, revisor. 
- Johan Nyström, revisor, 
- Krister Andreasen Hildingsson, suppleantValberedning
- Ulrika Eriksson
- vakant
- vakant

Ombud och ersättare, partidistriktets stämmor
- Ombud 1. Lea Strandberg
- Ombud 2. Niclas Persson
- Ombud 3. Maria Sääf
- Ombud 4. Sten Lang
- Ombud 5. Anneli Weiner
- Ombud 6. Tomas Dahlberg
- Ombud 7. vakant
- Ombud 8. vakant
- Ersättare 1. vakant
- Ersättare 2. vakant

Kommunfullmäktige
- Sara Richert, ledamot, gruppledare
- Niclas Persson, ledamot
- Marcus Willén Ode, ledamot
- Per Folkeson, ledamot
- Gunnar Oest, ledamot
- Jesper Räftegård, ledamot
- Sten Lang, ersättare
- Julia Leanderson, ersättare
- Lotta Sörman, ersättare

Rådhuskansliet
Språkrör och oppositionsråd
- Sara Richert
- Niclas Persson

Politisk sekreterare
- Pontus Olofsson

Valsamordnare
- Simon Tullstedt
Ċ
Malin Bjarnefors,
6 nov. 2017 11:57