Förtroendevalda


Lokalavdelningens styrelse      
Stina Ståhl, ordförande
Pontus Olofsson, vice ordförande
Malin Bjarnefors, ledamot
Muhammad Tariq, ledamot
Elin Gillberg, ersättare
Linn Bergqvist, ersättare
Lea Strandberg, ersättare

Revisorer
Ann-Kristin Spåls, revisor
Johan Nyström, revisor 
Jonas Eriksson, suppleantValberedning
Sten Lang
Bodil Grek
Ulrika Eriksson

Ombud och ersättare, partidistriktets stämmor
Johan Eliasson
Jonas Jernberg
Marcus Willén Ode
Maria Sääf
Niclas Persson
Sara Bronner
Sten Lang
Stina Ståhl

Ersättare 1. Muhammad Tariq
Ersättare 2. Ewa Ottonius

Kommunfullmäktige
Sara Bronner, ledamot
Niclas Persson, ledamot
Marcus Willén Ode, ledamot
Maria Sääf, ersättare
Lea Strandberg, ersättare

Rådhuskansliet
Språkrör
Sara Bronner
Niclas Persson

Politisk sekreterare
Katarina Folkeson

Förtroendeuppdrag
Sara Bronner, ledamot i Programnämnd Barn och utbildning
Niclas Persson, ledamot i Programnämnd Social välfärd
Maria Sääf, ledamot i Programnämnd Samhällsbyggnad
Marcus Willén Ode, ledamot i Valnämnden
Stina Ståhl, ledamot i Jämställdhetsdelegationen
Sten Lang, ledamot i Miljönämnden
Ċ
Malin Bjarnefors,
6 nov. 2017 11:57