Förtroendevalda


Lokalavdelningens styrelse      
- Lea Strandberg, ordförande
- Sten Lang, vice ordförande
- Daniel Ekelund, kassör
- Linn Bergqvist, ledamot
- Elin Gillberg, ledamot
- Magnus Lander, ledamot
 - Andreas Tranderyd, ledamot

Revisorer
- Helena Bosved, revisor. 
- Johan Nyström, revisor, 
- Krister Andreasen Hildingsson, suppleant



Valberedning
- Michael Horvath Dahlman
- Bodil Grek
- Ulrika Eriksson

Ombud och ersättare, partidistriktets stämmor
- Ombud 1. Lea Strandberg
- Ombud 2. Niclas Persson
- Ombud 3. Maria Sääf
- Ombud 4. Sten Lang
- Ombud 5. Anneli Weiner
- Ombud 6. Tomas Dahlberg
- Ombud 7. vakant
- Ombud 8. vakant
- Ersättare 1. vakant
- Ersättare 2. vakant

Kommunfullmäktige
- Sara Richert, ledamot
- Niclas Persson, ledamot
- Marcus Willén Ode, ledamot
- Maria Sääf, ersättare
- Lea Strandberg, ersättare

Rådhuskansliet
Språkrör och oppositionsråd
- Sara Bronner
- Niclas Persson

Politiska sekreterare
- Emma Alenbrand
- Pontus Olofsson
Ċ
Malin Bjarnefors,
6 nov. 2017 11:57