Engagera dig

Välkommen att engagera dig tillsammans med oss!
Många människor bär på ett politiskt engagemang och har en vilja att göra världen till en bättre plats, nu och i framtiden. Det kan vara en sakfråga som väcker intresset eller en vilja att lära sig mer om hur kommunpolitiken går att förändra i en bättre riktning. Hos oss är du välkommen vad du är vill göra! Som medlem får du utskick och information om vad som är på gång och inbjudningar till medlemsmöten.
 
Vill du bli kontaktad av en miljöpartist i Örebro för att veta mer om vad vi gör eller för att hjälpa till med något? Det kan röra sig om att dela ut flygblad, följa med på en kampanjaktivitet, gå på ett öppet möte för nya medlemmar eller på sikt ha ett politiskt förtroendeuppdrag i kommunen eller ett internt förtroendeuppdrag inom partiet.
 
Skicka ett mejl till orebro@mp.se så hör vi av oss!
mp.se/bli-medlem kan du läsa om hur du blir medlem.

----------

Nominera till kommunpolitiska förtroendeuppdrag
Valberedningen önskar få in nomineringar till de uppdrag Miljöpartiet har att tillsätta i Örebro kommun kommande mandatperiod, 2019–2022. Val kommer att ske på medlemsmöte måndag 26 november klockan 18.00. På det mötet kommer det även hållas en workshop, ledd av kommunalråden och språkrören Sara Bronner och Niclas Persson, där vi tillsammans pratar om hur vi i avdelningen ska lägga upp det politiska arbetet under kommande år. Mer information om det mötet kommer att skickas ut längre fram.

Följande uppdrag önskar valberedningen få in nomineringar till: 
• Ledamot i Programnämnd barn och utbildning 
• Ledamot i Programnämnd samhällsbyggnad 
• Ledamot i Programnämnd social välfärd
• Ledamot i Miljönämnden
• Ledamot i Valnämnden 
• Ersättare i Valnämnden
• Ledamot i Jämställdhetsdelegationen (beslut om MP får det här uppdraget fattas av Kommunstyrelsen 4 december)

Läs mer om nämnderna: https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder.html

Det är viktigt att de som har något av ovanstående uppdrag:
• delar med sig om vad som händer i nämnden till medlemmarna,
• deltar i alla möten med berörd nämnd, samt
• är påläst och följer med i nämndens arbete och, i möjligaste mån, övrigt politiskt arbete i Örebro kommun.

Nomineringsperiod: 26 oktober–5 november klockan 12.

Nominera dig själv eller någon du tror kan utföra uppdraget på ett bra sätt. Om du nominerar någon annan än dig själv är det bra att du vidtalar denna i förväg. Nominera till någon i valberedningen per e-post, sms eller telefon.

Valberedningen: 
Gunnar Oest, familjenoest@hotmail.com, 072-534 54 04
Ulrika Eriksson, ulrika.miljopartiet@hotmail.com, 073-061 45 78 
Michael Horvath Dahlman, hjalpmotsjalvhjalp@gmail.com, 073-036 54 54
Bodil Grek, bodil.grek@gmail.com, 070-523 80 42