Engagera dig

Välkommen att engagera dig tillsammans med oss!
Många människor bär på ett politiskt engagemang och har en vilja att göra världen till en bättre plats, nu och i framtiden. Det kan vara en sakfråga som väcker intresset eller en vilja att lära sig mer om hur kommunpolitiken går att förändra i en bättre riktning. Hos oss är du välkommen vad du är vill göra! Som medlem får du utskick och information om vad som är på gång och inbjudningar till medlemsmöten.
 
Vill du bli kontaktad av en miljöpartist i Örebro för att veta mer om vad vi gör eller för att hjälpa till med något? Det kan röra sig om att dela ut flygblad, följa med på en kampanjaktivitet, gå på ett öppet möte för nya medlemmar eller på sikt ha ett politiskt förtroendeuppdrag i kommunen eller ett internt förtroendeuppdrag inom partiet.
 
Skicka ett mejl till orebro@mp.se så hör vi av oss!
mp.se/bli-medlem kan du läsa om hur du blir medlem.

Vakanta uppdrag

Informationen är senast uppdaterad 2017-11-16.
Intresserad av något av nedanstående uppdrag? Eller vill du nominera någon? Kontakta i så fall valberedningen eller styrelsen snarast eftersom valberedandet sker löpande. 

Ledamot till styrelsen
Styrelsen är lokalavdelningens högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Dess uppgift är bland annat att leda och utveckla lokalavdelningen och dess verksamhet, sammankalla och förbereda medlemsmötet samt tillse att dess beslut verkställs och återrapporteras, samt besluta om det politiska innehållet i valrörelser och kampanjer och verka för rekrytering av nya medlemmar. Låter det här intressant? Kontakta i så fall valberedningen för att få veta mer. Det går också bra att prata med någon som redan sitter i styrelsen. Vilka det är ser du på orebro.medlem.mp.se/fortroendevalda. Just nu söker valberedningen efter en ledamot till styrelsen.

Ombud och ersättare till distriktsstämman
På årsmötet i mars valdes ombud till partidistriktets stämmor. Vilka som valdes kan du se på orebro.medlem.mp.se/fortroendevalda. Men Örebroavdelningen behöver fortfarande fler representanter. Distriktsstämma hålls ungefär sex gånger om året och på stämmorna tas frågor som rör partidistriktet, regionen, kommunerna och rikspolitik upp. Det delas även information om vad som sker politiskt i länets kommuner, i Region Örebro län samt i riksdag och regering. Som största avdelning i länet har Örebro flest ombud, åtta stycken. Vi har även två ersättarplatser. I nuläget söker valberedningen efter personer till två ombudsplatser samt en ersättarplats. Är du intresserad eller vill veta mer? Kontakta valberedningens sammankallande Camilla Hansén, camilla.hansen@mp.se. Kontaktuppgifter till övriga i valberedningen finns på http://orebro.medlem.mp.se/fortroendevalda.

Ledamot till valberedningen
Styrelsen söker dig som är intresserad av att ingå i valberedningen. Den stora uppgiften för valberedningen just nu är att bereda förslag till lista till kommunfullmäktigevalet nästa år. Den processen är påbörjad och avslutas i mars. Valberedningen kommer efter valet föreslå vilka medlemmar som ska inneha vilka politiska uppdrag. De tar även fram förslag på styrelse och revisorer till årsmötet. Känner du att valberedningsuppdraget är något som skulle passa dig? Kontakta i så fall styrelsens ordförande Lea Strandberg, lea.strandberg@mp.se, eller någon annan i styrelsen.