Dokument

Stadgar
Stadgar antagna av ordinarie årsmöte 2017-03-13. Reviderade 2018.
 
Mötesordning
Fastställd av medlemsmöte i maj 2018.

Riktlinjer för revisorerna
Fastställd av medlemsmöte i maj 2018.

Valberedningens arbetsordning
Fastställd av medlemsmöte i maj 2018.

Valordning
Fastställd av medlemsmöte i maj 2018.

Ċ
Malin Bjarnefors,
8 okt. 2018 13:40
Ċ
Malin Bjarnefors,
8 okt. 2018 13:41