Aktuellt

Välkommen till kommun- och landstingsdagar 18-19 november
Anmälan: Anmälningstiden har gått ut. För frågor, kontakta regionsekreterare Malin Bjarnefors (malin.bjarnefors@mp.se, 079-076 93 32).

Miljöpartiet de gröna i Örebro län och Värmland bjuder in alla medlemmar till regionala kommun- och landstingsdagar 18-19 november. Det blir två fullmatade utbildningsdagar på Hotell Stinsen i Hallsberg. Under helgen får vi bland annat besök av partisekreterare Amanda Lind, finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister Per Bolund, EU-parlamentariker Jakop Dalunde, våra egna riksdagsledamöter Stina Bergström och Jonas Eriksson, samt partistyrelsens sammankallande Marléne Tamlin. Det blir en lärorik helg då vi tillsammans laddar upp inför nästa års val genom intressanta seminarium och givande samtal. Utbildningsdagarna riktar sig till alla medlemmar i Miljöpartiet. Om du har förtroendeuppdrag för partiet eller funderar på om det är något för dig så är de här dagarna perfekta för att få inspiration och kunskap samtidigt som du får umgås med andra medlemmar från Örebro län och Värmland. 

D
eltagaravgiften för medlemmar från Örebro län står partidistriktet för. Eventuellt boende bokar och betalar du själv. Bokningskod Hotell Stinsen: 53508. Bokning görs via hotellstinsen.com. Hotellrum finns reserverade för oss fram till tre veckor före utbildningsdagarna. Information om reseersättning för medlemmar i Örebro kommun finns nedan.
Mer information (program med mera) hittar du på orebro-lan.medlem.mp.se/just-nu.

Reseersättning
Eftersom Hallsberg ligger så pass nära Örebro kommer lokalavdelningen inte att ersätta utlägg för hotell. För resa till och från Hallsberg betalas ersättning ut med maximalt 55 kronor för enkel resa, vilket är vad de flesta tågavgångar kostar. Det innebär maximalt 220 kronor för tur- och returresa båda dagarna. Du behöver lämna in kvitto till kansliet på Vasatorget senast två veckor efter kommun- och landstingsdagarna. Om du behöver åka länsbuss till tåget så kan du få ersättning även för det. Om du åker bil så uppmuntrar vi samåkning. Fråga förslagsvis i medlemsgruppen på Facebook om någon bor i närheten av dig eller av din resväg och vill åka med.

Tillsammans tar vi fram kommunpolitiskt handlingsprogram för nästa mandatperiod
Tillsammans ska vi ta fram ett nytt kommunpolitiskt handlingsprogram under hösten. Under september har det bjudits in till fyra medlemsträffar där alla har fått tycka till och samtala kring politiska förslag. Anneli Weiner, politisk sekretarere, är utsedd av styrelsen för att leda processen och ta fram ett förslag till program. Medlemsmötet har valt Ammi Dahlén och Sara Richert för att tillsammans med Anneli ansvara för medemsträffarna. Har du inte haft möjlighet att vara på på någon av träffarna eller har du efter att ha deltagit kommit på något mer? Då kan du lämna förslag via en enkät som du hittar här. 

__________
Håll även koll på flikarna "Kalendarium" och "Medlemsmöte" och bland utskickade mejl för att hålla dig uppdaterad.
Ċ
Malin Bjarnefors,
4 sep. 2017 11:15
Ċ
Malin Bjarnefors,
1 sep. 2017 07:07