Välkommen

Välkommen till medlemswebben!
Här finns information för dig som är medlem i Miljöpartiet i Örebro kommun. Du hittar information om möten, aktiviteter och lokala dokument.
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun är ett grönt oppositionsparti med två språkrör och sex mandat i kommunfullmäktige.
Vi har medlemslokaler på Vasatorget 1 och politiskt kansli i Rådhuset på Stortorget i Örebro.

Webb: Vår utåtriktade webbsida hittar du på mp.se/orebro
Kontakt: orebro@mp.se
Följ oss på Facebook, Twitter eller Instagram.